Pionierspad

Wandelen in Flevoland is wandelen over de bodem van de voormalige Zuiderzee. Het Pionierspad (200 km) komt dan ook maar op een paar punten boven zeeniveau uit. Dit is het Nieuwe Land; rechtlijnig met soms eindeloze uitzichten.

Veel onverharde paadjes, bossen, moerassen, maar toch ook heel veel laagland met sloten kenmerkt het landschap. Je doorkruist de Noordoostpolder en oostelijk en westelijk Flevoland op weg naar de eindbestemming: het Muiderslot op het oude 'vasteland'.

Giethoorn, het voormalige eiland Schokland, Nationaal Park De Weerribben-Wieden; het zijn highlights van het eerste deel van de route. Na de brug naar Flevoland loop je door de polder naar Lelystad, waar een replica van het VOC-schip de Batavia ligt.

Ook in Flevoland is de natuur volop aanwezig. De Oostvaardersplassen, met het (vroegere) overschot aan runderen, herten en paarden, zijn inmiddels uitgegroeid tot het meest besproken natuurgebied van Nederland. Maar ook loop je door het Horsterwold, het grootste aaneengesloten loofbos van West-Europa.

Almere-Haven is een mooi rustpunt aan het Gooimeer, voordat het silhouet van het Muiderslot aan de horizon verschijnt.  

Voor meer informatie: Wandelnet.nl.

Lees ook: